Skip to main content
  1. Lista za upit
  2. Contact
  • Your renting list is empty

Kompanija Mak Gradnja osnovana je 2011. godine.

Danas se nalazi na dve lokacije u Beogradu (Milutina Milankovica 1i Navigator II) i Kuršumliji (Vuka Karadžića 19).

Osnovna delatnost kompanije podrazumeva izvođenje radova u niskogradnji, raščišćavanje gradilišta, iskope, nasipanja, nivelacije terena, iskop kanala, uređivanje rečnih korita, izrada i popravka puteva, izrada zaštitnih ograda, sanacija klizišta, stabilizacija terena, sve pripremne radove u rudarstvu i geologiji. Kompanija se bavi i pobijanjem Larssen talpi.

Timovi iz ove kompanije su obučeni za radove na telekomunikacionim repetitorima i velikim trafo stanicama.

U sklopu ovih radova pruža usluge izrade pristupnih puteva, betoniranja, izrade baznih stanica, električnih i komunalnih instalacija.

Dugo godina je sarađivala sa inostranim firmama koje se bave rudarskim ispitivanjem zemljišta u cilju nalaženja rudnih bogadstava. 

Posebno bi istakli saradnju sa rudarskim kompanijama sa kojima sarađuje više o 10 godina (Rio Tinto, Avala resources, Geops drilling..), kao i učestvovanje na projektu Turski tok u saradnji sa kompanijom IDC i sl.

 

  • PKS priznanje

Na nas uvek možete da računate!