Skip to main content
  1. Renting list
  2. Contact
  • Your renting list is empty

Kompanija MAK Gradnja osnovana je 2011. godine u Kuršumliji.

Osnovna delatnost kompanije podrazumeva izvođenje radova na objektima niskogradnje, krčenje puteva, izradu kanala, nasipanje šljunkom, kao i izradu platformi i puteva za potrebe velikih bušilica za ispitivanje rudnih bogatstava zemljišta.

Naši timovi su obučeni za radove na telekomunikacionim repetitorima i velikim trafo stanicama.

U sklopu ovih radova pružamo usluge izrade pristupnih puteva, betoniranja, izrade baznih stanica, električnih i komunalnih instalacija.

Pored izvođenja radova nudimo i rentiranje terenskih vozila i građevinske mehanizacije na duži period za potrebe Vaših projekata.

Mak Gradnja nastavlja tradiciju poslovanja SZR „Milić” osnovane u Kuršumliji 1999. godine. Danas MAK Gradnja ima sedišta u Kuršumliji i poslovnicu u Beogradu.

Na nas uvek možete da računate!