Skip to main content
  1. Lista za upit
  2. Contact
  • Your renting list is empty

Kompanija MAK Gradnja pruža usluge niskogradnje i pripremnih radova u niskogradnji.

Fokus kompanije je pretežno na pripremi terena za izradu puteva u brdovitim predelima. Naše usluge uključuju nivelisanje zemljišta, izradu kanala, platformi i nasipanje šljunka.

Pružamo usluge pripremnih radova za potrebe istraživačkih firmi koje se bave geološkim ispitivanjem rudnih bogatstava.

Naše usluge uključuju krčenje puteva, izradu kanala, nasipanje šljunkom i izradu platformi za potrebe bušilica za ispitivanje zemljišta.

Naš tim je obučen za radove na telekomunikacionim repetitorima i velikim trafo stanicama.

U okviru ovih radova pružamo usluge izrade pristupnih puteva, betoniranja, izradu baznih stanice, električnih i komunalnih instalacija. Iskustvo u ovoj oblasti stekli smo izradom preko 80 antenskih stubova za potrebe Vip mobilne mreže i izradom trafo stanice “Doljevac”.

POŠALJI UPIT
  • PKS priznanje

Na nas uvek možete da računate!